Abebe Temesgen (audio)

Audio (YouTube)

Albums / collections

🛑ULFINAA GARA ULFINAATTI! Abbabaa Tamasgeen Lakk. 6ffaa Albamii guutuu isaa [Abebe Temesgen Vol #6]
FAARFANNOOTA ABBABEE TAMASGEEN #7
Faarfanna Ababa Tamasgen Lakk 8ffa ALbama Guutu

Songs

Abebe Temesgen Vol #2                         Mana Kee Ijaaruuf
Abebe Temesgen Vol #3               Ijjoollee Kee Gargaari

(from vol. 3:)

Old song of Abbaba Tamasgen Yaa Yesuus Maqaa Gaarii 1997
ABEBE TEMESGEN** NEW SONG 2016** OBSII OBSI GARAAKOO
Abebe temesgen

with lyrics:

ulfaadhu yesuus .. by Abebe Temesgen
2020 ABABA TEMESGEN BARRI KUN BARA HAMAADHA Farsina christian lyrics song 2020