Abebe Temesgen (audio)

Audio (YouTube)

Albums / collections

vol. nr. _ _ :

Faarfannaawwan Abbabaa Tamasgeen 1987 2002

vol. 6:

🛑ULFINAA GARA ULFINAATTI! Abbabaa Tamasgeen Lakk. 6ffaa Albamii guutuu isaa [Abebe Temesgen Vol #6]

vol. 7:

FAARFANNOOTA ABBABEE TAMASGEEN #7

vol. 8:

Faarfanna Ababa Tamasgen Lakk 8ffa ALbama Guutu
Songs with lyrics
ulfaadhu yesuus ..  by Abebe Temesgen
2020 ABABA TEMESGEN BARRI KUN BARA HAMAADHA Farsina christian lyrics song 2020

» Listen to songs without lyrics