Abraham Tare (audio)

Audio (YouTube)

Albums

vol. 1 & vol. 2:

?

vol. 3:

Faarfannaa Abrahaam Tarree #3 Full Album Faarfannaa Haaraa 2021
Songs with lyrics
Far. Abrahaam Tarree Samii Banamaa Lyrics Video.