Baacaa Bayyanaa (audio)

Audio (YouTube)

Albums

Baacaa Bayana Album "Bojuu Sarbine"
BAACAA BAYYANAA | Full Album

(collection from album no. 3:)

#baacaa bayyana vol 3#like sheer subscribe
🔥ISA GALAANAAN AWWAALEEF GALANNI HAA TA'U! Baacaa Bayyanaa Maxxansa VCD [Bacha  Beyene VCD]
🛑SIINAN OOLE!! Baacaa Bayyanaa Lakk. 5ffaa Albama guutuu isaa [Bacha Beyene Vol #5]
🔥ERGAA GUDDAA QABNA! Baacaa Bayyanaa Lakk. 6ffaa guutuu [Bacha Beyene Vol #6 Full Album]

Songs

With lyrics:

Akka Namaa Ta'ee   Baacaa Bayyannaa Faarfannaa Walaloo waliin
Baacaa Bayyanaa | Ni Darbe Barri Rakkinaa