Baacaa Bayyanaa (audio)

Audio (YouTube)

Albums

vol. 1 (?):

Old baca bayana oromic gospel music full of vol1 albumes

vol. 2 (?):

🔥ISA GALAANAAN AWWAALEEF GALANNI HAA TA'U! Baacaa Bayyanaa Maxxansa VCD [Bacha  Beyene VCD]

collection from vol. 3:

#baacaa bayyana vol 3#like sheer subscribe

vol. 4 (?):

Baacaa Bayana Album "Bojuu Sarbine"

vol. 5:

🛑SIINAN OOLE!! Baacaa Bayyanaa Lakk. 5ffaa Albama guutuu isaa [Bacha Beyene Vol #5]
🔥ERGAA GUDDAA QABNA! Baacaa Bayyanaa Lakk. 6ffaa guutuu [Bacha Beyene Vol #6 Full Album]
Songs with lyrics
Akka Namaa Ta'ee   Baacaa Bayyannaa Faarfannaa Walaloo waliin