Baacaa Bayyanaa (audio)

Audio (YouTube)

Albums

Baacaa Bayana Album "Bojuu Sarbine"
BAACAA BAYYANAA | Full Album

(collection from album no. 3:)

#baacaa bayyana vol 3#like sheer subscribe
YouTube player

Songs

With lyrics:

Akka Namaa Ta'ee   Baacaa Bayyannaa Faarfannaa Walaloo waliin
Baacaa Bayyanaa | Ni Darbe Barri Rakkinaa