Feebeen Ittanaa (audio)

Audio

Albums / collections

vol. 1:

Feven Itana  eenyumma koo beekta ♥️♥️♥️

vol. ?

Albama Faarfannaa Feeben Ittaanaa guutuu

vol. ?

Feben Etana Full Gospel Song 2019

vol. 7 (released in 2018)?

FEBEN ITANA #7 farfannaa guutuu 2018
Songs
Farf. Feven Ittaana  An hin du'uu
Feben Itana
ANI HIN DU'U...Faar.Feevan Ittaanaa
OROMOO GOSPEL SONG 2013 FEEBEN ITTAANAA #7
Feben Etana
Feven Itana--Isa Jireenyi Koo

With lyrics:

Naan amana gooftaa: Original song by feben etana with lyrics
Feeben Ittaanaa    Eenyummaakoo beektaa si dhoksuu hin danda`u dadhabbiikoo  Lyrics