Magarsaa Baqqalaa (audio)

Audio (YouTube)

Albums

vol. 1:

Magarsaa Baqqalaa Lakk 1ffaa: Guutummaasaa

vol. 2:

Magarsaa Baqqalaa Lakk 2ffaa| Mirgi Kan Waaqayyooti|

vol. 3:

Magarsaa Baqqalaa Lakk 3ffaa| Sinirraanfatu Garaan Koo|

vol. 4:

1HR Full Album  Megersa Bekele #4

special edition:

🛑GAACHANA KOO YESUUS, QUMBII KOO BAREEDAA! Magarsaa Baqqalaa Maxxansaa Addaa Albama guutuu
Songs with lyrics
Megersa Bekele - Haa galatoomu (Lyrics)~Oromo gospel song
jaalalli kee na dhibee New Megersa bekele with lyrics by lelisa studio 2017HD
Magarsaa Baqqalaa, Leenca Qaraaniyoo - New Ethiopian (Afaan Oromoo) Gospel Song Lyrics - 2022