Teferi Angose (audio)

Audio (YouTube)

Albums

FAARFATAA TAFARII AANGOSEE...Albama 1ffaa Guutuu Isaa Bara 1979/1987
YouTube player
Faarfataa Tafarii Aangosee ...Albama 3ffaa Guutuu isaa

vol. 4 ?

YouTube player

Song

Tafarii Angose || dhiifama argannee ayyaana isaatin