Yadesa Shiri (audio)

Audio (YouTube)

Albums

#Faarfannaa Yaadasaa Shirii #Lakk. 1ffa# Albama guutuu R T L
YouTube player
YouTube player
New Yadesa Shiri #4th full Album/ 'Shakaayinaa' 2021/2013

Songs (with lyrics):

SHAKAAYINAA: Yaadasaa Shirii faarfannaa haaraa ajaa'ibaa Lyrics isaa waliin hojjatame.2013/2021
YouTube player
YouTube player