Qasiidooyin Ilaah Ammaan Ah

Qasiidooyin Ilaah Ammaan Ah [Songs of Praise to God].
Nairobi: Codka Nolosha Cusub, 1993. [50 songs in Somali]

[File not yet available]