Abebe Temesgen (songs)

Songs with lyrics

Ulfaadhu Yesuus mootii (clip publ. in 2019):

Barri kun bara hamaadha (2020):

Waaqayyoo koo (2022):

ยป Listen to songs without lyrics