Abera Gudeta (video)

Video

Songs

[posted in 2009:]

Galatan Qaba - Faarfataa Abarraa Guddataa

2010

Abara Gudata

2020

ABERA GUDETA:OLEERA

2022

GADI HIN BU'U : ABERA GUDETA

Worship

2020

AMANAMADHA... FAAR ABARRA GUDDATAA with Apostle Getahun Emiru