Aberash Dagnachew (video)

Video

Songs

published in 2010:

JABAA JABAA CAALUU

2013:

'Numaarimee' by Abarraash Daanyaachoo

2020:

New Aberash Dagnachew song: Hin Komatamu | Wakjira Tube | New Gospel Song | 2020 (Official Video)
Worship

2015:

Faarfatuu Abaraash Daanyaachoo