Ayyaanaa Milkii (Luba)

[No author found yet for the profile.
Please use the contact form to get in touch with us.]

Life and ministry

Ayyaanaa Milkii was born in _ _ _ in 1979.
He grew up in Dembi Dollo.
Ayyaanaa Milkii studied at Nekemte Christian Education College.
He is serving as a pastor (Oromo: Luba) in the Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus.
(Information from his FB page)

Albums

(1) _ _ _

(2) _ _ _

(3) _ _ _

(4) _ _ _

Networking

ยป Follow Ayyaanaa Milkii on Facebook

Audio

Albums

Ayyaanaa Milkii Lakk 1ffaa Guutuu Isaa
Ayyaanaa Milkii Lakk 2ffaa\Naawajjin Ta'eera|
Ayyaanaa Milkii Lakk 3ffaa|Gaachanni Koo Isa|

Video

Worship

2020:

Barri Keenya - Ayyaanaa Milkii

Interviews

2020:

SEENAA JIREENYA FAARFATAA AYYANAA MILKII Kutaa 1ffaa with QAROO IFAA 2020
SEENAA JIREENYA FAARFATAA AYYANAA MILKII Kutaa 2ffaa with QAROO IFAA 2020

2020:

Akkan Hin Faarfanneef - Part 1 Interview with Singer Ayana Milki
Gara Waaqayyootti Haa Deebinu - Part 2 Interview with Singer Ayana Milki