Baacaa Bayyanaa (video)

Video

Songs

faarfannaa haaraa afaan oromo.faarfannaa afaan oromoo Baacaa Bayyannaa durii. new  protestant mezmur

Worship

2008:

Baacha Bayanna

2016:

Faarfataa paasteer Baacaa Bayyanaa
BAACAA BAYYANA