Befikadu Bekele (audio)

Audio (YouTube)

Albums

🛑UFFEE SAGALEETU NAAF DHUFE! Befqaaduu Baqqalaa Lakk #1 guutuu isaa [Befkadu Bekele Vol #1]

Two different vols. # 3 …

🛑ANI GATII DHIIGA KEETI!! Bafiqaaduu Baqqalaa Lakk. 3ffaa guutuu isaa [Befkadu Bekele Vol #3 Full]
Befikadu Bekele #3 full album Afaan Oromoo Gospel

vol. 4:

Yeroon Ga'e - Pastor Befikadu Bekele Vol 4 (FULL ALBUM)
vol. 4 (use playlist)

Songs

Befikadu Bekele - Obsi yaa lubbukoo