Befikadu Bekele (audio)

Audio (YouTube)

Albums

🛑UFFEE SAGALEETU NAAF DHUFE! Befqaaduu Baqqalaa Lakk #1 guutuu isaa [Befkadu Bekele Vol #1]
YouTube player

Two different vols. # 3 …

🛑ANI GATII DHIIGA KEETI!! Bafiqaaduu Baqqalaa Lakk. 3ffaa guutuu isaa [Befkadu Bekele Vol #3 Full]
Befikadu Bekele #3 full album Afaan Oromoo Gospel

Songs

Befikadu Bekele - Obsi yaa lubbukoo