Befikadu Bekele (audio)

Audio (YouTube)

Albums

🛑UFFEE SAGALEETU NAAF DHUFE! Befqaaduu Baqqalaa Lakk #1 guutuu isaa [Befkadu Bekele Vol #1]
BAFIQADU BAQALE TURA #2
Befikadu Bekele #3 full album Afaan Oromoo Gospel
YouTube player

Songs

Befikadu Bekele - Obsi yaa lubbukoo