Befikadu Bekele (video)

Video

Songs

published in 2013:

Akkamiin wal ganna-Befikadu
'Anmaalinan baasa gatiikee?' by Befekadu Bekele
Worship

2019:

Faarfataa Befikadu Bekele - Oct 26 2019
Befikadu Bekele, Ebenezer O E Church Minneapolis MN, UOEC 2019