Caalii Fufaa (audio)

Audio

The songs of Rev Caalii’s cassettes no. 1 and 2 are being published by Sadirak Taasisaa on his YouTube channel:

Album

Faarfannaa Luba Caalii Fufaa vol#1 1987

Songs (with lyrics)

Cassette No. 1

Galata Waaqayyoo, # 6:

Maqaa Abbaatii fi Kan Ilmaatti (Luba Caalii Fufaa Vol#1 1987)_Oromo Gospel Song

Galata Waaqayyoo, # 299:

Yaa Yesuus Maqaa dinqii koo....(Luba Caalii Fufaa) bara 1987 Vol-1 Oromo Gospel Song

Not included in Galata Waaqayyoo:

Kottaa Waaqayyoon jajannaa_(Luba Caalii Fufaa) Oromo Gospel song
"YAA AABBAA GUDDICHAA"  Luba Caalii Fufaa
Hubannaa Wallaaltee..._Faarfannaa Luba Caalii Fufaa (Vol#1 1987) Oromo Gospel Song
Cassette No. 2

Galata Waaqayyoo, # 324:

Lubbuu koo Waaqayyoon Eebbisi! (Luba Caalii Fufaa_1987_Vol#2) Oromo Gospel Song

Not included in Galata Waaqayyoo:

Macaafa Gooftaan malee_Faarfannaa Luba Caalii Fufaa (Vol#2 1987) Oromo Gospel Song
Misiraachoo Wangeelaa_Luba Caalii Fufaa (Vol#2 1987)  Oromo Gospel Song
Gooftaa gara keen dhufa_Luba Caalii Fufaa (1987 Vol#2)_Oromo Gospel song