Caalii Fufaa (video)

Video

Songs

(posted in 2018:)

Luba Caali Fufaa " Kan Waaqayyootti "

2019:

Attam nu haa dinqu Faarfannaa Luba Caalii Fufaa

2021:

Akkam Nu haadinqu | Luba Caalii Fufaa NEW SONG 2013/2021
Yaa Burqaa Jireenyaa_ Luba Caalii Fufaa (2021)_ Oromo Gospel song
Misiraachoo Wangeelaa (balbalan sii bana)_Luba Caalii Fufaa_2021_ Oromo Gospel Song

Interview

(posted in 2019:)

"BARA  KEENYA  HOJIIN  WANGEELAA  TOLA TURE" LUBA CAALII FUFAA | DIRREE WANGEELAA | MO'AA TV