Damee Fiqaaduu (video)

Video

Songs

2020:

MANDHAABAKOO: DAME FIKADU
UUMAA MARAA: DAMEE FIQAADUU

Worship

2021:

DAMEE FIQAADUU - AMANANNAA KOO (LIVE)