Dastaa Hinsarmuu (songs)

Songs with lyrics

Maqaan kee Gooftaa (clip publ. in 2017):

2020:

2020: