Dawit Boru (video)

Video

Songs

2012:

Dawit Boru
Dawit Boru 2012 - YouTube2.flv

2019:

ISA ABBAAN HAQAA: DAWIT BORU 2019(Official Video)

2020:

ANI BEEKA KARAAN SIIN DHUFE! DAAWWIT BORUU

Worship

Dawit Boru worship song

» Watch worship song Angalatan qaba (Arara TV official, 2020)

» Watch worship song Galatni Keenya (Arara TV official, 2021)