Eyerusalem Negiya (video)

Video

in Amharic

አውቃለሁ Awekalehu by Eyerusalem Negiya
ገነቴ ነህ(Genete neh)Eyerusalem Negiya (Jerri)  new Official  video 2021

in Gurage

አለፈም ተላለይ - NEW ETHIOPIAN GURAGIGNA SONG - EYERUSALEM NEGIYA

Worship

Eyerusalem Negiya
YouTube player
Eyerusalem Negiya New Amazing  Live Worship Ethiopian Protestant on Walta Tv