Eyob Yadeta

[No author found yet for the profile.
Please use the contact form below to get in touch with us.]

LIfe and Ministry

Orom.: Iyoob Yaadataa

Album

(1)

(2)

(3)

Social networking

» Visit Eyob Yadeta’s offical YouTube channel

» Follow Eyob Yadeta on Facebook

Audio

» Listen to selected album and songs

Video

» Watch selected songs / worship

Interview

2017:

MO'AA TV: "Nagee show" Faarfataa Iyyoob Yaadataa wajjin. kutaa 1ffaa.
MO'AA TV: "Nagee show" Faarfataa Iyyoob Yaadataa wajjin. kutaa 2ffaa.

2021:

Iccitiisaa Dhaga'eera || Qophii Ayyaanaa Far. Guutuu Shifarraawfi Far. Iyoob Yaadataa Waliin