Girmaa Qaxxisee

[No author found yet for the profile.
Please use the contact form below to get in touch with us.]

Life and Ministry

From Nekemte

Albums

(1) _ _ _ (‘_ _ _’). Cassette released by _ _ _

(2) Waaqayyo Waan Guddaa Nuuf Godhe (‘_ _ _’). Cassette released by EECMY _ _ 1995.

(from Rev. Tasgaraa Hirphoo)

(3) _ _ _ (‘_ _ _’). _ _ 1996.

(4) _ _ _ (‘_ _ _’). _ _

(5) Ni Caala Yesuus, Kootu Caala (‘_ _ _’). _ _ 2005.

Networking

?

Audio (YouTube)

» Listen to selected album and songs

Video

» Watch selected songs

Interview

2020:

Girma Qexise ( Kan Qeesaar.. Kan Waaqayyoo Waaqayyoof ) Interview On FAARUU CHRISTIAN MEDIA New Year

2022:

Keessummaa Mo'aa - Faar. Girmaa Qaaxxisee Waliin