Keba Fido (video)

Video

Songs

Published in ca. 2008:

Ayani  Kee

2009:

Kaba Fiido Vol 1.

2010:

Kaba Fido -  Looxii Fi Abrahaam
Qaajelumma Jaladhu - Kaba Fiido

Worship

Recorded in 2006:

umani hundinu kabaa fidoo .mpg

2021

Maqaasaa Olol Qabna - KABAA FIDOO [ARARA TV WORLD WIDE]

Interviews / TV programs

2018:

MO'AA TV: "Nagee show" Faarfataa Kabaa Fidoo wajjin.

2020:

ULEEN NU HARKA JIRUU DHIMMA BAASA/FAAR. KABAA FIDOO FI GAMMACHUU MALKAA WALIIN

2021:

(Faarfataa Kabaa Fidoo) Sagaleen kee illee hin bareedaa garuu miilla kee dadhabne naan jedhan.
FIB: Artistoota keessaa, Alii Birraafi Hacaaluu Hundeessaan Ajaa'ibsiifadha!

2022

Kabaa fido@Galo show
Keessumaa Mo'aa -  Faar.Kabaa Fidoo Waliin