Keba Fido (video)

Video

Songs

[Posted in ca. 2008:]

Ayani  Kee

2009:

Kaba Fiido Vol 1.

2010:

Kaba Fido -  Looxii Fi Abrahaam

Qaajelumma Jaladhu - Kaba Fiido

Worship

2021

Maqaasaa Olol Qabna - KABAA FIDOO [ARARA TV WORLD WIDE]

Interviews

2018

MO'AA TV: "Nagee show" Faarfataa Kabaa Fidoo wajjin.

2021

(Faarfataa Kabaa Fidoo) Sagaleen kee illee hin bareedaa garuu miilla kee dadhabne naan jedhan.
FIB: Artistoota keessaa, Alii Birraafi Hacaaluu Hundeessaan Ajaa'ibsiifadha!

2022

Kabaa fido@Galo show