Kibinesh Etana (video)

Video

Songs

[posted in 2013:]

'Dabalaa Bula' by Kibbinash Ittaanaa
'Jira Abaan Mul'ataa' by Kibbinash Ittaanaa
KIBBINASH ITTAANAA-"NANDHABE"
Alfaa omeegaa (By Kibnesh Itana)

2020

Maalidha Atii-Kibbinesh Ittaanaa
Si eebbiseen si eebbisaa-Kibbinesh Ittaanaa

Worship

2018

KIBINESH ITANA: AMMA GARUU GUYYAATU DHUFE

2021

ATO GUDDAA KEENYA | KIBBINASH ITTANAA