Magarsaa Baqqalaa (video)

Video

Songs

2009:

Akka Sinbirroo - Faarfataa Magarsaa Baqqalaa
Masaraan Diina Kee - Faarfataa Magarsaa Baqqalaa

2021:

Far. Megersa Bekele "Lafti Unkuramtee" .

Worship

2020:

Far.Magarsaa Baqqalee - Ati Qulqulluu (new live worship)
Maal Wal-Darbaan kun?- Far Magarsaa Baqqqalee
Megersa Bekele @2020...Siifi Galanni😍🔥