Videos on Onesimos Nesib

Video

SEENAA ONESMOOS NASIIB (ABBAA GAMMACHIIS)_KUTAA 2FFAA | LABSII IFAA | MO'AA TV
The story of Onesimos Nesib as told by his Great-Grandson Rev. Barnabas Daniel
SEENAA ONESIMOS NASIB ON FAARUU CHRISTIAN MEDIA 2020