Tesfaye Gutema (video)

Video

Songs

SIN MALLEE JIRENYII NAF HIN TAHUU Tesfaye Gutema new protestant Oromo Mezmur-SII MAALE-2010/217
AMMA JETUU GEESSA IYESUS ELSHADAYIDHA - tesfaye gutama new mezmur 0912264371
FAAR. TESFAYE GUTEMA  HINN IRRANFADHU  NEW AFAAN OROMOO GOSPEL SONG
NAN WAQQEESSA WAQA KOO- F.TESFAYE GUTEMA

Worship

2019

Jirtaa iyesus keessakoo