Tsedal Ayele (video)

Video

Amharic:

published in 2016:

2020:


Gurage

2020: