Yadeni Merga (video)

Video

Songs

Sittan Gammada Hirpha Bahiru & Yadeni Merga  | New Official Music Videos | 2021
Yadeni Merga New Live Worship ( Cover ) ( Si hin irraanfatu...) On FAARUU TUBE 2019

Worship

NAGAANKOO GUUTUUDHA: YAADANII MARGAA