Yadeni Merga (video)

Video

Songs

published in 2021:

Sittan Gammada Hirpha Bahiru & Yadeni Merga  | New Official Music Videos | 2021

recorded in 2019:

Yadeni Merga New Live Worship ( Cover ) ( Si hin irraanfatu...) On FAARUU TUBE 2019

Worship

published in 2018:

NAGAANKOO GUUTUUDHA: YAADANII MARGAA

2022:

YADENI MERGA | NA GAMMACHIISA | New Afaan Oromo (Official Music Video) 2022/2015