Yadesa Shiri (video)

Video

Songs

(posted in 2012:)

Yadesa Shiri--Na dagattee hin beektu
Yadasaa Shirii
Abbaa Taayitaa by Yaadasaa Shirii Faarfannaa oromoo 2012

approx. 2013:

Faarfannaa oromiffaa: Abbaa Gaarii dha/ Yaadasaa Shirii dhaan
Eenyuu Michuun: Far. Yaadasaa Shirrii

2020:

YAADASAA SHIRII - NUU BIRMADHU ( Official Music Video 2020)
GOOTA MARARAA/YADESA SHIRI(OFFICIAL VIDEO)

Worship

2021:

Mee ka'een/Yadesa Shiri/Official Vedio