Zenebe Senbeto (video)

Video

2010:

(with English subtitles)

01 AYC (Zenebe).mpg
08 AYC (Zenebe).mpg

2014:

Zenebe Senbeto (Eyesusi Kanta karaan tarbo)
Zenebe Senbeto
Zenebe Senbeto

published in 2021:

June 1, 2021

2022:

New songs on “Jesus Army channel” [Konso gospel songs]:

Zenebe Senbeto
(use playlist)