Macaafa Faarfannaa (1998)

The hymn book Galata Waaqayyoo contains 329 songs:

Source: Stefan Ritter collection

Also available as an App (Google Play):

Galata Waaqayyoo
(by Waktola Merdassa)

Video

hymn no. 66 [Nu maari yaa uumaa keenya nu gargaari]:


ยป See overview of Oromo hymns (work in progress)