Faarfannaa Barattoota Mana Barumsa Sanbata Guddaa (1999)

Faarfannaa Barattoota Mana Barumsa Sanbata Guddaa [Children’s Sunday School Songbook]. EECMY Illubabor Bethel Synod, 1999.

Source: SIL Library (Addis Ababa)