Galata Waaqayyo Gooftaa Machaa (Front material)

Galata Waaqayyo Gooftaa Machaa. 2nd edition (reprint). Edited by Martin Nordfeldt. (Addis Ababa: Nigdii Publishing House, 1959/60).

Front material (in Qubee):

English translation (by Sadirak Taasisaa):

Source: Sadirak Taasisaa