Galata Waaqayyo Gooftaa Machaa (index)

Galata Waaqayyo Gooftaa Machaa. 2nd edition (reprint). Edited by Martin Nordfeldt. Addis Ababa: Nigdii Publishing House, 1959/60.

Index of songs:

Source: Sadirak Taasisaa