Galata Waaqayyoo, 1977 (front material)

Galata Waaqayyoo [ገለተ ዋቀዮ, Praise God]. Addis Ababa: Yemisrach Dimts, 1976/77 (1969 AM).

Front material (in Qubee):

Front material (English translation):

Source: Sadirak Taasisaa