Almaz Belihu, Mən aynät fəqər näw?

Musical notation as printed in Käləb ənəzämər: