Presentations on spiritual songs (Mo’aa TV, 2017)

Presenters (in Oromo): Lensa Gudina and Rev. Fekadu Begna

IFA BIIFTUU s1 ep12 'Ergaa faarfannaa' Aadde Leensaa Guddinaa fi Obbo Fiqaaduu Beenyaa wajjin.
"Ifa Biiftuu" Waa'ee Faarfannaa Wangeelli maal jedha ? Aadde Leensaa Guddinaa wajjin.