Winqvist, Compelled by the Holy One

Janér (née Winqvist), Elisabet (ed). Under heligt tvång: till minne av Elsie Winqvist, missionär i Eritrea. Stockholm: EFS, 1958.

Unpublished English translation:

Source: SEM Archives