Abera Gudeta (Pastor)

[No author found yet for the profile.
Please use the contact form to get in touch with us.]

Life and Ministry

[Qubee: Abarra Guddataa]

….

Albums

(1) _ _ _

(2) _ _ _

(3) _ _ _

(4) _ _ _

Networking

» Follow Abera Gudeta on Facebook

Audio

Albums

Faarfataa Abarraa Guddataa Lakk.2ffaa guutuu isaa
🔥ANAAF JETTEE DHUFTE GARA BIYYA LAFAA! Abarraa Guddata Lakk. 3ffaa guutuu [Abera Gudeta Vol #3]
🛑MAALIFI YAADDA'UUN?? Abarraa Guddataa Lakk. 4ffaa Albama guutuu isaa [Abera Gudeta Vol #4]

Songs

[posted in 2011:]

Abera Gudeta - Natti yaadatame iddoo ati na kaaftee.

with lyrics:

Oromo Songs Abera Gudeta Keenya Lolaani Waaqa (Lyrics)

Video

» Watch selected songs and worship service