Baacaa Bayyanaa (Pastor)

[No author found yet for the profile.
Please use the contact form below to get in touch with us.]

Life and Ministry

Baacaa Bayyanaa was born in _ _

Albums

(1) _ _ _ [_ _ _]. Cassette (?) produced by _ _ _ in _ _ _

(2 ?) Isa galaanaan awwaaleef galanni haa ta’u! [Google: Praise be to Him who buried the sea!]. VCD released by _ _ _ in _ _ _ _._ _

(3) _ _ _ [_ _ _]. CD (?) produced by _ _ _ in _ _ _

(4 ?) Bojuu sarbine [Google: We violated the captivity]. Cassette (?) released by _ _ in _ _ _

(5) Siinan oole! [Google: I’m out of Siinan (??)!]. CD released by _ _ _ in _ _ _ _.

(6) Ergaa guddaa qabna! [We have a great message!]. CD released by _ _ _ in _ _ _ _

Networking

» Follow Bacaa Bayyanaa on Facebook

» Visit Bacaa Bayyanaa’s YouTube channel

Audio (YouTube)

» Listen to selected albums and songs

Video

» Watch selected songs and worship

Interview

2020:

ANI WALDAADHAA HIN BAANE! FAAR. BAACAA BAYYANAA /WALTAJJII MO'AA

2023:

HIN DARBEE... || FAR BAACAA BAYYANAA TURTII HAMBISAA WALIIN. Kutaa 1ffaa@ifafayinatvofficial1906