Damee Fiqaaduu

[No author found yet for the profile.
Please use the contact form below to get in touch with us.]

Life and ministry

Damee Fiqaaduu Tolaa was born in …

Albums

(1) Tumbiikoo (‘_ _ _’). CD released by _ _ _ in _ _.

Networking

» Follow Damee Fiqaaduu on Facebook

Audio (commercial and freemium)

» Check Damee Fiqaaduu’s tracks on Spotify

Audio (YouTube)

Album:

Tumbiikoo
(use playlist)

Songs

GARAANKOO SIN KOMATU:  Damee Fiqaaduu

with lyrics:

MANDHAABAKOO with Lyrics: Damee Fiqaaduu

Video

» Watch selected songs and worship service

Interview

2020:

UUMAA MARAA. FAAR. DAMEE FIQAADUU | BOHAARTII MO'AA

2021:

OBS-OBS AYYAANA DU'AA KA'UU IYYASUUF KIRISTOOSIRRATTI FAARFATAA DAMEE FIQAADUU HAASOFSIISEERA. 1FFAA
OBS-OBS AYYAANA DU'AA KA'UU IYYASUUS KIRISTOOSIRRATTI FAARFATAA DAMEE FIQAADUU HAASOFSIISEERA. 2FFAA