Yosef Samuel (discography)

Albums

(1) _ _ _ [_ _ _; _ _ _]. Cassette released by _ _ _, Addis Ababa, 20_ .

» image?

(2) _ _ _ [_ _ _; _ _ _]. Cassette released by _ _ _, Addis Ababa, 20_ .

» image?

(3) Ada Waa’i yakko’aanniinsim baasa [_ _ _, _ _ _]. Cassette released by _ _ _, Addis Ababa, 2005 [1997 A.M.].

vol. 3

(4) Waa’i moo’isaa lago aa’isookko (collection of Yooseef’s songs) (_ _ _; ‘_ _ _’). VCD [no. 1] with collected songs released by _ _ _, Addis Ababa, 2007 [2000 A.M.].

Cassette released in 2008:

vol. 4

(5) _ _ _ [_ _ _; _ _ _]. VCD released by _ _ _, Addis Ababa, 2012 [2004 A.M.].

vol. 5

(6) Waa’i qoora [_ _ _, _ _ _]. Cassette released by _ _ _, Addis Ababa, 20_ .

» image?

(7) _ _ _ [_ _ _; _ _ _]. Cassette released by _ _ _, Addis Ababa, 20_ .


Co-authored with his wife, Tagesech Amacho:

(1) Yesuusatte hige yukkok [_ _ _, _ _ _]. Cassette recorded by _ _ _ in 2006 (1998 A.M.)

vol. 1

(2) Vol. 2. Cassette and VCD recorded by _ _ _ in 2010 (2002 A.M.)