Galata Waaqayyoo

Galata Waaqayyoo [ገለተ ዋቀዮ, Praise God]. Addis Ababa: Yemisrach Dimts, 1976/77 (1969 AM).

Source: Rev. Jaallataa Nagarii /
Sadirak Tasissa

Further study

Melodies of Galata Waaqayyoo (Addis Ababa: Yemisrach Dimts, 1976/77). Digital edition by Marianne Nilsson, Nordingrå (Sweden) 2023. [View online]