Oromo hymnals (Bethel Synods)

Ethiopian Evangelical Church Bethel /
Illubabor Bethel Synod

(1) Macaafa Faarsa [መጫፋ ፋርሳ]

Macaafa Faarsa [መጫፋ ፋርሳ, Hymn book]. Addis Ababa: Bethel Synod Mekane Yesus, 1967.

[File not yet available]

—. [2nd ed. 1980 ??].


(2) Faarfannaa Barattoota Mana Barumsa Sanbata Guddaa

Faarfannaa Barattoota Mana Barumsa Sanbata Guddaa [Children’s Sunday School Songbook]. EECMY Illubabor Bethel Synod, 1999. [57 songs; incl. 4 songs in English]

» View book